• Dit hobbyproject is een beetje uit de hand gelopen. Het Nationale Parken Paspoort heeft daarom een eigen webstek gekregen.

Nederland telt 21 Nationale Parken. Je vindt er duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen. Spaar ze allemaal, zou ik zeggen. Maar… hoe? Hoog tijd dat iemand, naar Amerikaans voorbeeld, een Nationale Parken Paspoort maakt. Let’s do this!

De komende weken maak ik een boekje met foto’s en informatie over de 21 Nationale Parken in Nederland. Iedere week een paar pagina’s. Voor het paspoort gebruik ik informatie die op de websites van de parken te vinden is en foto’s die online rechtenvrij worden aangeboden. Het eindresultaat kun je hier gratis downloaden.Het Nationale Parken Paspoort – Spaar ze allemaal!

Ons land heeft 21 Nationale Parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. Spaar jij ze allemaal? Park bezocht? Vraag een stempel! Of teken zelf iets in het rode stempelvakje.

Omslag van het Nationale Parken Paspoort.

Eilandleven – Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is één van de meest wilde plekken van Nederland. Het eiland is gevormd door sterke zeestromen, straffe winden en stuivend zand. Nog altijd is de natuur hier voortdurend in beweging. Op de Oosterkwelder en het strand gaat alles vanzelf. Mensen sturen hier niet in de ontwikkelingen. De natuur vaart er wel bij als wind, water, zand en zout hun gang gaan. Sinds 1989 is Schiermonnikoog een Nationaal Park. Het hele Waddengebied is in 2009 door UNESCO erkend als Werelderfgoed.

Vogelparadijs – Lauwersmeer

In de wildernis van water en eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden op de grens van Groningen en Friesland broeden ruim 100 vogelsoorten en overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen. In het voor- en najaar, tijdens de vogeltrek, is het vogelfeest het grootst. Dan kun je op één dag 30.000 brandganzen zien overvliegen.

Zee en strand – Duinen van Texel

Welkom op het westelijk deel van Texel, van het zuidpuntje bij De Hors tot de noordpunt bij de vuurtoren. Het idee om van het duingebied van Texel een Nationaal Park te maken is al oud. De bekende natuurbeschermer Jac.P. Thijsse pleitte er in de jaren dertig van de vorige eeuw al voor om van het gehele duingebied van Texel een Nationaal Park te maken. Zijn wens is uiteindelijk op 1 mei 2002 werkelijkheid geworden.

Laagveenmoeras – De Alde Feanen

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het bijna 2.300 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Het door veenwinning gevormde gebied is de broedplaats van meer dan honderd verschillende soorten vogels. In de winter pleisteren in het gebied grote aantallen ganzen, eenden en steltlopers. In het vroege voorjaar kunnen enkele tienduizenden steltlopers zoals kemphaan, grutto en wulp doortrekken.

Beek en Boer – Drentsche Aa

Nergens in Nederland vind je een beek als de Drentsche Aa. Kronkelend haar weg zoekend door het landschap, zoals zij dat al eeuwen en eeuwen gedaan heeft. In dit uitzonderlijk gaaf gebleven landschap creëerden boeren gedurende duizenden jaren een grote rijkdom aan natuur. De Drentsche Aa is anders dan andere Nationale Parken in Nederland. Het gebied heeft binnen haar grenzen 21 dorpen en gehuchten en bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond.

Aa, bos en heide – Drents-Friese Wold

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. Een groot deel van dit gebied werd eeuwenlang door de boeren uit de omliggende dorpen gebruikt voor het begrazen door schapen. De Vledder Aa stroomt door het Nationaal Park.

Natte heide – Dwingelderveld

Het Dwingelderveld is een bijna 4000 hectare groot nat heide- en bosgebied in het zuidwesten van Drenthe met een vrijwel ongestoorde horizon. In dit gebied kunnen soorten vogels en dieren leven, die in andere landschappen minder kansen hebben. Dwingelderveld is het grootste natte heidegebied van West-Europa. Natte laagtes – slenken genoemd – en hoge zandruggen wisselen elkaar af in het uitgestrekte Dwingelderveld.

Sloot, meer, otter – Weerribben-Wieden

Nationaal Park Weerribben-Wieden is met ruim 10.000 hectare het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Een labyrint van plassen, meren, slootjes, mysterieus ogende moerasbossen, uitgestrekte rietpercelen en bloemrijke hooilanden. Kraamkamer voor bijzondere plant- en diersoorten en uitvalsbasis voor varende, fietsende en wandelende recreanten.

Grote grazers – Zuid-Kennemerland

In het uitgestrekte bos- en duingebied tussen IJmuiden, Haarlem en Zandvoort leven meer dan honderd vogelsoorten, herten, reeën, konijnen, vlinders, maar ook konikspaarden, shetlandpony’s en Schotse hooglanders. Ook begraast een kudde wisenten, de Europese bizon, een deel van het 3800 hectare grote Nationaal Park. Het park werd in 1995 ingesteld.

Vergezicht en heide – De Sallandse Heuvelrug

Een gebied met on-Nederlandse vergezichten over grote golvende heidevelden en uitgestrekte bossen. De Sallandse Heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten. In een ver verleden vormden schuivend ijs, smeltend water en stuivend zand het landschap. Ook de mens heeft er zijn sporen nagelaten, waarvan de oudste dateren van vijfduizend jaar geleden.

Witte fietsen – De Hoge Veluwe

Misschien wel het bekendste nationaal park van allemaal. De Hoge Veluwe is ongeveer 5.400 hectare groot en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe. Je moet entree betalen, maar dan mag je wel gebruikmaken van de kenmerkende witte fietsen. Scheur langs het Kröller-Müller Museum en het Jachthuis Sint Hubertus en geniet onderweg van bos, hei en zandverstuiving.

Oud en ongerept – Veluwezoom

Het oudste nationale park in Nederland. Sinds de eerste aankoop in 1911 is Veluwezoom uitgegroeid tot een eldorado voor wandelliefhebbers; er zijn verschillende wandelroutes uitgezet. Tijdens de wandeling kun je edelherten, damherten en wilde zwijnen tegenkomen.

Utrechtse ‘bergen’ – Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug loopt als een hoge zandrug van de Grebbeberg bij Rhenen tot aan het Gooimeer bij Huizen. De stuwwal – ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien – met zijn bossen en heidevelden rijst op uit het vlakke agrarische landschap. Het zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug is aangewezen als Nationaal Park.

Zoetwatergetijde – De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Je vindt hier veel kreken en wilgenvloedbossen. De Biesbosch dankt zijn naam aan de eerste planten die zich op het open water vestigden: biezen. Als je er toch bent… probeer even een bever te spotten!

Heel veel water – Oosterschelde

De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Het is een wereld van getij, wind en vooral water, veel water. Je vindt hier honderden soorten planten en dieren. De Oosterschelde is een thuis, een kraamkamer en een wegrestaurant tegelijk.

Duinen zonder zee – De Loonse en Drunense Duinen

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen wordt ook wel eens de Brabantse Sahara genoemd. Hier vind je dertig vierkante kilometer stuifzand dat nog steeds vrij rond kan waaien. En bos en hei. Door de poolwinden in de laatste ijstijd ontstonden in Brabant veel dikke pakketten zand. Het verschil in temperatuur tussen dag en nacht kan oplopen tot wel 50 graden Celsius. Dat zorgt voor een unieke flora en fauna.

Duin en nachtzwaluw – De Maasduinen

In het noordoosten van Limburg vind je tussen de Maas en de Duitse grens het Nationaal Park De Maasduinen. In dit 4500 hectare grote natuurgebied moet je vooral even op de hoefijzervormige duinen langs de Maas letten. Paraboolduinen.

Over de grens – Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide

Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide is een Nationaal Park op de grens van de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincie Antwerpen. Toch voelt het gebied grenzeloos, eindeloos. Dat is misschien te danken aan de grote diversiteit in het landschap. Weidse, ongerepte landschappen van heide, vennen, duinen, bossen, weilanden en polder wisselen elkaar hier af.

Vogelrijk wandelen – De Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel is een hoogveengebied waar vroeger turf is gestoken. Nu is het een vogelrijk natuurgebied waar je goed kunt wandelen. De Groote Peel is een restant van de Peel, ooit een zeer ondoordringbaar gebied.

Slang en vlinder – De Meinweg

De Meinweg is een uniek terrassenlandschap, met steile overgangen tussen de terrassen. De terrassen zijn in de loop van tienduizenden jaren ontstaan door inschuringen van De Maas en verschuivingen in de aardkorst langs de drie breuklijnen die door het gebied lopen. Één van deze breuklijnen is de bekende Peelrandbreuk.

Divers en gemaakt – Nieuw Land

Bij Almere en Lelystad, op een vleugelslag van Amsterdam, ligt een groot en verrassend natuurgebied: Nationaal Park Nieuw Land. Door mensenhanden gemaakt land en nog volop in ontwikkeling. Nieuw Land, vraagt u? Ja, onder meer de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden zijn onderdeel van dit enorme park.

Heb je een aanvulling? Laat het me weten!

Het Nationale Parken Paspoort is houtje-touwtje-project, in elkaar geknutseld in wat vrije uurtjes. Het kan beter, daar ben ik van overtuigd. Heb je aanvullingen, betere foto’s die ik mag gebruiken of lijkt het je een goed idee om dit allemaal wat professioneler aan te pakken? Neem contact met me op. Reageer onder dit bericht of vul het contactformulier in.

6 Thoughts to “Het Nationale Parken Paspoort”

  1. Wat een goed idee! Dat boekje wil ik zeker hebben en vooral ook gaan gebruiken. Ik hoop dat het snel uitkomt

    Verder vind ik het ook een hele mooie website.

    Veel succes!

    1. Prachtig gebied inderdaad! Ben er al jaren niet meer geweest. Zou zeker niet misstaan tussen deze 21 parken. Maar… in dit boekje beperk ik me tot parken die zijn aangewezen als ‘Nationaal Park’. Saeftinghe en de Westerschelde staan helaas (nog) niet op die parkenlijst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.